1 nr gratis
Äldre i Centrum är Sveriges ledande och prisbelönta populärvetenskapliga tidskrift med fokus på forskning om äldre och åldrande: en ovärderlig kunskapskälla inom äldreområdet. Fyra nummer per år behandlar nya rön inom medicin/psykologi, omvårdnad/omsorg och socialt arbete med inriktning mot äldre.

Tidskriften stöds av forskningsrådet Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll, bland annat belönad med Stora gerontologipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris. I den senaste läsarundersökningen (SKOP 2015) angav 88 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet.

Just nu kan du beställa nästkommande nummer utan kostnad. Därefter får du ett erbjudande om fortsatt prenumeration.Beställ