Äldre i centrum
/content/images/444/ÄiC 3-21 omslag_72dpi.jpg
Äldre i Centrum är Sveriges ledande och prisbelönta populärvetenskapliga tidskrift med fokus på forskning om äldre och åldrande: en ovärderlig kunskapskälla inom äldreområdet. Fyra nummer per år behandlar nya rön inom medicin/psykologi, omvårdnad/omsorg och socialt arbete med inriktning mot äldre.

Tidskriften stöds av forskningsrådet Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll, bland annat belönad med Stora gerontologipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris. I den senaste läsarundersökningen (SKOP 2015) angav 88 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet.

När du gjort din beställning får du också tillgång till exklusivt material på webbplatsen www.aldreicentrum.se.

Ordinarie pris är 275 kr för 4 nr.
Pensionärer och studenter betalar 150 kr/4 nr.

För att teckna prenumerationer till flera olika mottagare: mejla supportforlag@titeldata.se och ange ”Äldre i centrum” i ämnesraden. Ange faktureringsadressen samt adressuppgifter för samtliga tidningsmottagare i mejlet.
Beställ

Ange din internetkod här
Jag har en internetkod och vill beställa en prenumeration.
Ok